Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Tainghetot.com

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn mua hàng trực tuyến, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Tainghetot.com liên hệ xác nhận đơn hàng, giao hàng cho bạn sớm nhất.

Khi nào thông tin được thu thập?

Tainghetot.com thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin, mua hàng.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu Tainghetot.com hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Tainghetot.com có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

  • Hoàn tất thủ tục mua hàng của khách hàng
  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website, thu nhận góp ý của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Tainghetot.com sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Tainghetot.com không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Tainghetot.com có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Tainghetot.com không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trân trọng,