60.000

Sửa chữa/ Thay thế

Thay giắc Jack 3,5mm không Mic

80.000